Hemligheter för att behålla den bästa talangen i 2022

I dagens klimat kommer företag som vill attrahera och behålla de bästa talangerna att leta efter de bästa sätten att utveckla medarbetarna på vägen. Om det beskriver ditt företag måste du investera i människor med insikten att du kommer att hjälpa dem att växa professionellt. Men paradoxalt nog kommer utvecklingen av anställda troligen att hjälpa dig att behålla de högpresterande bland dem.

Den här gamla historien om två chefer som diskuterar investeringar i sina anställdas professionella utveckling illustrerar denna paradox ganska väl:

  • -Tänk om vi betalar för att utbilda de här människorna och sedan lämnar de?” undrar en chef.
  • +Tänk om vi inte betalar för att utbilda dem, och de stanna kvar?!” frågar den mer skarpsinniga chefen.

Investeringar i teknik:

Omkring en tredjedel skulle sluta ett jobb om tekniken de använde var föråldrad eller ineffektiv. HR behöver förstå verksamhetens digitala behov och vara en del av samtalet kring digitalisering.

Kommunikationsstrategi:

Medarbetarna vill också bli hörda. Ultimate Software fann att 75% är mer benägna att stanna längre hos ett företag om de kände att deras problem hördes och åtgärdades. En högre andel än de som söker erkännande för sina idéer. Samtidigt bedömer 71% öppen kommunikation med sina chefer som en betydande bidragsgivare till jobbtillfredsställelse.

Lärande och utveckling:

Möjligheten till tillväxt och utveckling på jobbet är nu en stor differentiator. Medarbetarna söker personlig och professionell utveckling och möjlighet att växa på och utveckla sina färdigheter och anta nya utmaningar som är viktiga.

Alla har talanger. Det är att hitta rätt personer för verksamheten och rollen, oavsett bakgrund och arbetsbana, som organisationer måste fokusera på.

”Smarta företag anställer inte duktiga människor och motiverar dem, de anställer redan motiverade människor och inspirerar dem.” -Simon Sinek

Published On: september 6th, 2022 / Categories: Rekrytering /

Prenumerera för att få de senaste artiklar…

Arbetskraftslösningar:

Dagens vision är morgondagens verklighet

Att skapa dynamiska lösningar kräver en rad egenskaper och erfarenhet. Genom att arbeta tillsammans kan vi lösa problem snabbare för att nå kollektiv framgång och leverera morgondagens verklighet.


Vi säljer inte dina uppgifter och vi skickar inte skräppost. Läs vår integritetspolicy.